utorok 19. marca 2013

Habemus Papam

                                                                   Habemus  Papam
Všimol som si na niektorých  reakciách a komentároch  nepochopenie odkazov našich vizionárov a prorokov  o čiernom a poslednom pápežovi !
Rozhodol som sa, upozorniť  na to, že výsmech  prorokom je neopodstatnený!
Možno by pre týchto skeptikov  bolo dobré viac vnímať a nie myslieť, pretože rozum nás akosi  vždy oklame a vysvetlí  že to, či ono ,je hlúposť ! :D 
Ak však pôjdeme cestou vnímavou mali by sme zistiť ,že proroctvo sa NAPLNILO ! 
Prečo to hovorím?
Možno práve pretože, by sme si mali všímať niektorých skutočností a faktov. A až potom vykonať záver !  Takže je tento pápež čierny ?  ANO JE !
Ako na to môžeme prísť ? Úplne  jednoducho! Vizionári,  vzhľadom k tomu ,že nevedeli presne pomenovať a niekedy zámerne skreslili  a vraveli v obrazoch a podobenstvách!
Skúsme si niektoré pripomenúť !
M. Nostradámus:  Iba v krátkosti.   Človek na púšti, zdvihne kameň a dohovorí sa s človekom na kraji púšte!  Ten „kameň“  dnes voláme mobilný telefón!  Mal pravdu ? Ja neviem!
Sibyla (kráľovná zo Sáby) :  Iba krátko !  Keď  myšlienka obletí zemeguľu mrknutím oka!  Ako sa to dnes volá? Že by to bol internet?  Ja neviem !
Alebo sú tí olovení vtáci,  ktorých osedlá človek skutočne z olova ? Že by to bol iný materiál ? A sú to vtáci alebo lietadlá??? 
Takto môžeme pokračovať aj ďalej, ale to nie je podstatné . Venujeme sa teraz inej téme a to je čierny pápež!
Neviestka  sediaca nad vodami  na siedmych pahorkoch,  ktorá smilní s vládcami tohto sveta si skutočne vybrala !   Veľmi presne a môžeme povedať zámerne , svojho „ ženícha“ !
Treba si uvedomiť  že , ak sme v minulosti o niekom povedali , „to je červený“  v skutočnosti sme mali na mysli že nie farba pokožky je červená , ale že je to komunista! :D
Pozrime  sa teda na Františka.
Ako prvý, biely pápež, ktorý bol zvolený z radov Jezuitov , u ktorých je známy čierny habit a sila vplyvu na Rímsku stolicu a mohli by sme povedať, až „nadradenosti  bielemu pápežovi“! O jezuitoch je známe že ,najvyšším predstaviteľom rádu je generál, ktorý sa volí doživotne a sídli v Ríme a je taktiež nazývaný   ČIERNY PÁPEŽ !
Aké ešte potrebujete dôkazy o konci  času ? Veď Vatikán vám to jasne naznačil, alebo naozaj si myslíte že 13. 3. 2013 je náhoda?  Veď o trinástke už predsa niečo viete,alebo nie?
Všimli ste si ako často sa spomína generál a Jezuiti ?
Že by to bola garda, ktorá robí poriadky?
Od tohto Františka sa dajú očakávať veľké ústupky a gestá, aby čo najviac ľudí udržal v nevedomosti a v strachu ! Ako vieme, že strach je tá najhoršia emócia ,s ktorou sa nechajú ľudia ľahko manipulovať a ovládať :D !
Viete ,že cirkev je založená na antíkristovskích pravidlách ?
Antikrist je ľudské EGO, kto je šéfom   cirkvi?
Kto bude mať najväčšiu moc a slávu v posledných dňoch?
Manipulátor a Antikrist ?
Je len na nás, ako sa zachováme, či budeme v slepej viere, alebo sa rozhodneme hľadať a nachádzať pravdu , ktorá nás oslobodí ! Dovolím si navrhnúť buďme tí, ktorí začnú písať, Nostradamove nepopísané listy! :D   Listy, novej doby, v láske a porozumení  že nie JA ale MY sme v skutočnosti JEDEN !  :D   
           
 Amen.

P.s.       Evanjelium podľa Matúša

Pán o farizeoch a zákonníkoch.1 Vtedy hovoril Ježiš zá­stupom a svojim učeníkom 2 a riekol: Na stolici Mojžišovej po­sadili sa zákon­níci a farize­ovia; 3 tedy všet­ko, čo by vám po­vedali, aby ste za­chovávali, za­chovávaj­te a čiňte, ale podľa ich skut­kov nečiňte, lebo hovoria, ale nečinia
.
Inak povedané, učenie  Ježišovo je správne, ale skutky, správanie a činy ,cirkvi sú špatné ! 
Chcem vás poprosiť, neodsudzujte ich, lebo preniesli učenie Ježiša až dodnes! A zato im patrí vďaka! :D  8 komentárov:

 1. "IHS" - "Pečať Spoločnosti Ježiša"

  Bola vytvorená prvým jezuitským generálom Ignatiusom Loyolom. V podstate kdekoľvek sa táto insígnia nachádza, znamená to, že daný objekt je pod kontrolou a okultným vplyvom tzv. "čierneho pápeža", ktorý je zároveň slobodomurárom najvyššieho stupňa. Málokto však vie, že skratka "IHS" parafuje iniciály egyptskej pohanskej trojice "I-Isis (bohyňa-matka "Nebeská Kráľovná"), "H-Horus" (božské dieťa) a "S - Seb"(Otec).

  OdpovedaťOdstrániť

 2. Jezuiti boli v podstate aktéri celkom dvadsiatich piatich zasadnutí "Trentskej Rady" (1545 - 1563), pričom seba samých ustanovili do pozície poradcov európskych monarchov podporujúci absolutistický monarchický despotizmus prostredníctvom ktorého vyvolali tieto vojnové konflikty:

  1) Holandskú revolúciu (1568 - 1648)

  2) Tridsaťročnú vojnu (1618 - 1648)

  3) Revolúciu puritánov (1644 - 1653)  Takže zatiaľ čo dochádzalo k neustálemu sociálnemu oslabovaniu a utláčaniu mnohých národov, začal silnieť vplyv tzv. "Svätej inkvizície", ktorá bola silne podporovaná rádom "Rytierov Malty" (a neskôr "Škótskymi Obradnými Slobodomurármi), a to predovšetkým v období od roku 1540 - 1773.

  "Rímski katolíci majú povinnosť zabíjať kacírov". Toto právo bolo vyhlásené, resp. uverejnené Svätým Tomášom (Aquinským) v jeho diele "Summa Theologica II-II, Q.11 A.3, 4 ako jeden z darov a nemenného práva cirkvi Rímskej. Vo vyššie uvedenom materiáli sa priamo píše:

  "... oni (kacíri) si zaslúžia nielen odtrhnutie od Cirkvi procesom exkomunikácie, ale tiež by mali byť oddelení od sveta smrťou. Existuje oveľa viac dôvodov, aby kacíri ak sú odsúdení za kacírstvo, neboli len exkomunikovaní, ale dokonca odsúdení na smrť ... po prvej a druhej výzve, pokiaľ on (kacír) je napriek tomu tvrdohlavý. Cirkev, tým, že ho exkomunikuje a oddelí od Cirkvi, predloží ho svetskému súdu, ktorý ho odsúdi na smrť".

  "Šľachta a ľud musí byť všetkými metódami presvedčení o viere, že spoločnosť je vedená osobitným riadením osudu a to podľa proroctva opáta Jachima. Toto znamená, že Cirkev, hoci bola mnohokrát pokorená pokusmi kacírov, musí byť znovu zrekonštruovaná do jej pôvodného lesku a žiary."

  Ignatius Loyola, 1540 (Tajné pokyny jezuitov)  "... pre liberálne inštitúcie a civilné náboženské slobody nie je väčšieho nepriateľa ako toto mazané bratstvo a je pravdou, že tak ako na jednej strane by sa mal mať človek na pozore, na strane druhej by mal byť každý hľadajúci dôkladne oboznámený s ich bohatou históriu a so všetkými tými praktikami prinášajúcimi výhody v mnohých smeroch .. ich krajina je Rím, ich panovník potom pápež a jej líder zákona – generál... Jezuiti sú povolaní, samou existenciou ich inštitúcie k zničeniu protestantizmu. Toto je jedným zo základných pilierov ich existencie."

  OdpovedaťOdstrániť

 3. Po prečítaní vyššie uvedených riadkov musí byť snáď každému rozumnému čitateľovi jasné o ako gigantický kult osobnosti muselo v prípade zakladajúcej osoby "Spoločnosti alebo Rádu Ježiša" ísť. To neberiem do úvahy ony neuveriteľne manipulatívne a slobodu obmedzujúce ustanovenia, ktoré ako vidno, sa nachádzali v pravidlách tohto poriadku v danej dobe vrátane totálnej apotheosy (zboštenia) Ignatia Loyolu. Myslím, že poznať tieto skutočnosti je veľmi poučné aj odstrašujúce a to z mnohých pohľadov.

  V snahe zničiť protestantskú reformáciu prechádzali profesionálni jezuiti pätnásťročným špecifickým vzdelaním a potom po dobu tridsaťjeden rokov pôsobenia v ráde sa zaväzovali prísahou, známou ako "Štvrtý Sľub". Na tomto mieste je potrebné upozorniť, že veľké množstvo jezuitov sa nedostalo na úroveň profesionálnych jezuitov a tak neboli nikdy uvedení do skutočného jadra tejto spoločnosti.

  V tejto súvislosti je zaujímavé poukázať na list legitímneho biskupa v Mexiku Juana de Palafox, ktorý v roku 1647 poslal pápežovi Inocentovi X., v ktorom sa okrem iného píše:

  "Ale jezuiti úplne úmyselne sami seba zahaľujú do tmy, kam nie je zvonku možné preniknúť, a tento závoj nie pozdvihnutý ani pre mnohých z tých najoddanejších členov. Medzi jezuitmi je veľký počet tých, ktorí prešli tromi sľubmi, ale nie už štvrtým. Je teda dôležité zvážiť, či je vhodný takýto spôsob fungovania rádu so zreteľom na ozajstné princípy inštitucionálnej slobody."

  Z praxe sa ukazuje, že "Štvrtý sľub" prijíma menej ako 2% jezuitov. Na túto tému reaguje M.F. Cusack vo svojom majstrovskom diele "Čierny pápež", ktoré bolo spísané v roku 1896:

  "Jezuitovi nie je povolené podstúpiť finálny sľub (myslia sa tým oná extrémna prísaha Štvrtého Sľubu") a to do okamihu, než dosiahne vek 45 rokov. Dôsledkom toho je, že existuje extrémne málo jedincov, ktorí prešli týmto sľubom. ... To znamená, že celých 31 rokov sa nachádza v akejsi čakateľskej fáze pred finálnym sľubom a to z toho dôvodu, aby jezuita, ktorý vstúpil do rádu ako novic, v skorom veku dosiahol podstatne staršieho veku, než podstúpi finálny sľub. V tomto dlhom období bol v podstate otrokom vnútorného systému."

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Rebel
  Lidé se bojí těch, kdo znají sami sebe, mají z nich strach. Ti, kdo znají sami sebe, mají totiž určitou sílu, auru a přitažlivost, charisma, které může vytáhnout živé mladé lidi z vězení tradic...
  Osvíceného člověka nelze zotročit, nelze ho uvěznit...
  Každý génius, který ví něco o nitru člověka je odsouzen k tomu, aby vyčníval, aby se stal rušivou silou. Stádo nechce být vyrušováno, přestože je na tom bídně. Stádo si na tu bídu už zvyklo. A kdokoli, kdo na tom bídně není, vypadá jako vetřelec.
  Osvícený člověk je ten největší cizinec na světě; zdá se, že nikomu nepatří. Neomezuje ho žádná komunita, žádná společnost, žádný národ.

  OdpovedaťOdstrániť
 5. Fatimské zjavenia
  Taktiež sú indikácie, že obsah proroctva sa dotýka nielen samotných veriacich, ale i kňazov a dokonca biskupov. Otec Alonso hovorí, "Je preto úplne pravdepodobné, že obsah sa konkrétne zmieňuje o kríze viery v cirkvi a o uvoľnenosti samotných kňazov." Ďalej otec Alonso hovorí o vnútorných zápasoch v samotnom vnútri cirkvi a hlbokej duchovnej uvoľnenosti a neschopnosti vysokých predstaviteľov cirkvi. To by vysvetľovalo, prečo sa pápeži snažili uchovať proroctvo v tajnosti.

  Viac tu: http://bynature.webnode.sk/co-hovoria-proroctva/fatimske-zjavenia/
  Vytvorte si vlastné stránky zadarmo: http://www.webnode.sk

  OdpovedaťOdstrániť
 6. Čo Sibyla predpovedala? (Úryvky z knihy Sibyla, deväť kníh kráľovnej Juhu)
  <>

  Zapísané je: Ľudia v Európe vždy po skončení vojny o novej vojne budú vravieť. Národy v týchto krajinách žijúce budú pripravovať budúce vojny. A hovoriť budú svojmu malému dieťaťu: Vojna musí byť!

  Dnes Európanov nepoznáme, ale naši potomkovia ich budú poznať. Zem táto je zemou veľmi studenou a mrazivou, a preto bez lásky. Tam slnko málo prichádza. Kde mierny vánok od mora nevnikne, tam je vždy chlad. A to nielen v tele, ale v dušiach, v srdciach tohto ľudu.

  V dnešných časoch naši muži obchod svoj vykonávajú tak, že za svoje peniaze dostanú to, čo kúpili. Ale prídu časy, keď sa kupectvo úplne zvrhne na lupičstvo tak, že obchodník nebude dbať na svoju česť, ani na svojich priateľov. Nemôže mať každý človek všetko, čo na svoj život bude potrebovať. Musí sa obrátiť aj na druhých. Rozumie sa, že nikto zadarmo pracovať nemôže, ani obchodník. Ak je to jeho živnosť, potom musí byť niečím živý. Ale Hospodin povedal: "V potu tváre budeš chlieb svoj dorábať." Keď musí ťažko pracovať roľník, ktorý každý klas krvou svojou pokropí, a keď musí pracovať ťažko služobník u svojho pána, potom si ťažko na svoj chlieb musí zarábať aj obchodník. Ale v tých časoch vidím obchodníkov zlých, nečestných, ktorí svoje neúmerné zisky budú zakrývať, postavia paláce prepychové pre svoj obchod, aby na mámenie a klamanie ľudí slúžili. V týchto domoch budú veľké okná. Za nimi rôzne lákavé veci, pre ktoré ľud k obchodníkovi pôjde. Za mnohým oknom bude húkať sova, aby upozornila na majetok dočasného pána svojho. Tieto domy určené na obchodovanie budú zhotovené zo skla a drahého kamenia. Ale načo rozširovať sa ďalej o podvodoch a obchodníkoch, ktorí budú v tých časoch? Každý rozumne zmýšľajúci človek na prvý pohľad musí vidieť, že za zlatom ozdobeným oblokom nemusí byť zlaté srdce obchodníkovo.

  Ceny domov a pozemkov budú vysoké. Pracujúci človek nebude môcť nadobudnúť žiaden majetok. Pozemky a domy budú len v rukách veľkých pánov.

  V tých časoch v rokoch 1200 po narodení Mesiáša títo noví kňazi nebudú musieť už podstúpiť potupnú smrť na popravisku, lebo ich náuku všetci plne ocenia a ľudstvo ju bude podporovať. Ale táto zložka ľudstva, keď nadobudne slávu a moc, prestane plniť to, na čo sa podujala. Tak bude aj s kňazmi v tých časoch: ich sláva a moc nebies sa bude dotýkať. Ich múdrosť preskočí múdrosť všetkých prorokov, ktorí pred nimi na tejto zemi boli.

  A koniec sveta? Deň súdny? To neviem presne povedať, kedy sa tak stane, ale vidím, že vtedy zostúpi archanjel a povstane proti diablovi a jeho potomkom. Uvrhne ho do pekelnej priepasti, ako to urobil na počiatku sveta. Svätý Peter, apoštol Pána, bol prvý na stolci Mesiášovom a posledný bude Peter Rímsky.

  Kráľ Šalamún, odlož toto moje proroctvo, a keď roky prejdú, za mnoho sto rokov ľudia poznajú, že Sibyla, kráľovná zo Sáby, pravé proroctvo ti dala.

  OdpovedaťOdstrániť
 7. Všimli ste si že ,pápež František sa vyjadril ,že sa skôr cíti ako Rímsky biskup a nie ako pápež?
  Že by bol tým Petrom Rímskym?
  Nemajte však strach ,dôjde iba k pochopeniu a návratu k pravému učeniu ! Pravdou však je, že veľa ľudí a hlavne kresťanov bude musieť prehodnotiť slepotu viery a pochopiť, že všetko je akosi inak. Samozrejme, že pravda sa niekedy stáva veľmi bolestivou ! Sám Ježiš však povedal ,že prináša meč a utrpenie . Človek však trpí iba z nevedomosti a strachu z trestu Boha! Avšak musí pochopiť že , človek sám je ten, ktorý sa trestá a to tým, že nepozná zákony vesmíru teda Boha ! Ak dôjde k pochopeniu a žitiu pravdy, tak sa človek stáva slobodným !
  Z človeka homo sápiens sa stane homo ludens !
  Inak povedané, z človeka mysliaceho sa stane človek ľudský! (vnímavý, láskavý a milujúci celé stvorenie)! Prejde z myšlienok ( z hlavy) do srdca (lásky) ! A tu môžeme povedať HURÁ sloboda !
  Človek bude musieť pochopiť , že jeho DUCH (duša) je oveľa dôležitejšia ako jeho telo !
  Po smrti, si na druhu stranu neberieme topánky ! Ale musíme si uvedomiť, čo je to čo si odnášame ! Čo to je ? No predsa, tie emócie lásky a nenávisti !!!!
  Je na každom z nás aký batôžtek si ponesie, či to bude batôžtek lásky, porozumenia a prijatia samého seba! Alebo to bude ťažký batoh trápenia, nenávisti ,závisti ,plný hmotných statkov (domov, aut, atď.)
  Tento batoh sa nezmestí cez nebeskú bránu! Bude sa musieť vrátiť! :-D))))
  Takže, náklad musí byť duchovný, ľahučký ! Ako balónik, plnený héliom.
  Treba si uvedomiť, že človek je viac duch ako telo! A malo by mu skôr záležať na veciach a pôsobením ducha ako na hmotných statkoch ! Ktoré si aj tak neprenesie cez (bránu) Petrovu ! A ani neprejde Satanovým sitom , o ktorom hovoril Ježiš!
  Že by Satan, bol strážcom nebeskej brány?????????????
  Naozaj je taký ako sa o ňom hovorí? Alebo iba plní funkciu zrkadlenia. Čiže nastavuje nám zrkadlo a vidíme sa v ňom my sami? Je jasné, že si ťažko priznávame svoje chyby a tak obviňujeme vždy toho druhého! Možno je to ,to čo by sme mali pochopiť a ako hovoril Ježiš milovať nepriateľov, lebo žiadnych niet ! Iba človek vo svojej nevedomostí súdi podľa vlastných predstáv, že to ten druhý je vinný a zodpovedný za naše trápenia!


  OdpovedaťOdstrániť
 8. Áno, presne tak, som potešený, že nie som sám, že nezávisle odo mňa na to isté prišiel aj niekto iný, že tým čiernym pápežom nebol v žiadnom prípade myslený nejaký černoch ako si mnohý naivne doteraz myslia. Už pred konkláve som na to upozorňoval aj mojich záhadologických kolegov, že to s tým Čiernym pápežom môže byť úplne ináč, že iným spôsobom má byť čierny a nie takým, že sa má jednať o nejakého černocha. Ako sa tu už písalo, tak som skúmaním zistil aj ja, že "čierny pápež" je prezývka pre generálneho predstaveného rádu SJ = Societas Jesu = Spoločnosť Ježišova = Rád jezuitov = Jezuiti. Kvôli čiernemu a nie bielemu oblečeniu má takú prezývku, že "čierny pápež". Na tejto webovej stránke http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5_Je%C5%BEi%C5%A1ova pod "Generálni predstavení" je zoznam všetkých čiernych pápežov, ktorým sa aj tak ináč hovorí, že generálni predstavený. Má to ale jedne háčik, lebo v súčasnosti je od 19. januára 2008 generálnym predstaveným rádu Jezuitov, čiže "čiernym pápežom" pán Adolpho Nicolás a nie pán Jorge Mario Bergoglio, terajší posledný pápež František. Tak u koho zostala tá čierna karta (ináč aj tá kartová hra s názvom "Čierny Peter" nemá s týmmto niečo spoločné ?) ? Kto je tým čiernym pápežom, pán Nicolás alebo pán Bergoglio ? V tom mi to nie je úplne jasné. Zaujímavé je aj to, že terajší nový posledný pápež František, pán Jorge Mario Bergoglio, je tiež z rádu Jezuitov a je z Argentíny, čo je akože Latinská Amerika a "Pápež Ján Pavol II., ktorý zomrel v roku 2005, sa dostal s jezuitmi do sporu. Podľa neho sa rád stal príliš nezávislý, ľavicový a politicky orientovaný, osobitne v Latinskej Amerike. Mnohí z teológov, voči ktorým v uplynulých rokoch uplatnil Vatikán disciplinárne opatrenia, boli jezuiti." a "Jeho charizmatický predchodca, Bask Pedro Arrupe, mal s predchádzajúcim pápežom Jánom Pavlom II. niekoľko konfliktov. Keď začiatkom 80. rokov prekonal Arrupe porážku, pápež Ján Pavol II. vymenoval do čela rádu osobného vyslanca, aby sa ubezpečil, že budú mať jezuiti správne smerovanie, čo však vtedy niektorí z nich odsúdili ako "pápežov výnimočný stav"." Informačný zdroj: http://www.sme.sk/c/3666674/jezuiti-sa-zisli-v-rime-aby-zvolili-noveho-cierneho-papeza.html#ixzz2NjuAiqia. Takže Jezuiti boli alebo možno ešte aj sú sú s Vatikánom nejako pohádaný. Neviem, že aký je súčasný stav. Bolo by dobré to zistiť. A dávam vám do pozornosti aj tento zaujímavý článok: http://gaia2010.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=1133:laska-astie-dovera-v-transformanom-procese-vloene-111011&catid=25:aktualne-nove-lanky&Itemid=45. S pozdravom. Kybernaut.

  OdpovedaťOdstrániť